Instytut Technik i Technologii Specjalnych został założony w 1998 roku. Od początku działalności Spółka ukierunkowana była na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, opracowywanie oraz wdrażanie nowych technologii co potwierdzone jest uzyskanymi patentami oraz nagrodami na międzynarodowych targach i wystawach. Początkowo obszarem działalności ITiTS były prace badawcze w obszarze inżynierii materiałowej i optoelektroniki.

Od 2006 roku z Instytutem nawiązały współpracę ośrodki badawcze zajmujące się problematyką biopaliw i OZE. W rezultacie rozwijającej się działalności w tej tematyce w 2009 roku utworzono w strukturze ITiTS nowy Pion Technologii Energetycznych i Bioenergetycznych. Pion ten powstał w celu prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz działalności eksperckiej i promocyjnej dla potrzeb krajowego sektora paliwowego, energetycznego w tym OZE oraz świadczenie kompleksowych usług w tym zakresie.