Kadrą ITiTS są pracownicy naukowi o wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie paliw, biopaliw oraz wykorzystania odnawianych źródeł energii. Kadra naukowa dysponuje dobrą znajomością rynku paliwowego, energetycznego oraz surowcowego. Jest aktywna na forum krajowym i międzynarodowym, uczestnicząc w licznych projektach europejskich oraz działalności europejskich organizacji, w tym w Europejskiej Technologicznej Platformie Biopaliw, grupach roboczych między-narodowych i krajowych organizacji standaryzacyjnych CEN, ISO i PKN (KT 222).

Dorobkiem kadry Instytutu są liczne wdrożenia i patenty oraz opracowania naukowe z dziedziny paliw, biopaliw, OZE oraz katalizy i tribokatalizy.
Kadra Instytutu posiada wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami badawczymi i inwestycyjnymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej.