1. Opracowania stanowiące elementy raportów lub raporty z realizacji projektów badawczych w zakresie technologii bioenergetycznych
 2. Opracowania stanowiące elementy raportów lub raporty z realizacji projektów badawczych w zakresie aplikacji paliw alternatywnych w transporcie i energetyce
 3. Raporty z badań eksploatacyjnych paliw i środków smarowych, w tym certyfikaty dopuszczenia do stosowania ww płynów eksploatacyjnych wydawanych przez upoważnione instytucje
 4. Know - how oraz wyposażenie aparaturowe do kontroli jakości paliw w łańcuchu dystrybucyjnym
 5. Opracowania dotyczące markerów i aparatury do ich detekcji oraz obsługa systemu nadzoru nad produktem
 6. Raporty i ekspertyzy w zakresie ekologicznych aspektów technologii wytwarzania i dystrybucji paliw, biopaliw i środków smarowych ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych (LCA)
 7. Know - how w zakresie przetwarzania odpadów na produkty energetyczne oraz udział w systemie zbiórki odpadów
 8. Projekty laboratoriów dla zakładów wytwórczych paliw, biopaliw i środków smarowych oraz organizacja i wyposażenie "pod klucz" wraz ze szkoleniem personelu i przygotowaniem systemu zapewnienia jakości
 9. Programy promocyjne i edukacyjne dedykowane, organizacja zajęć edukacyjnych na poziomach szkół, zakładów pracy, organizacja konferencji i szkoleń branżowych
 10. Wnioski o przyznanie środków na realizację projektów badawczych i zarządzanie projektami
 11. Know - how w zakresie dodatków do paliw i środków smarowych
 12. Know - how w zakresie technologii wytwarzania środków smarowych i innych płynów eksploatacyjnych dla transportu i przemysłu
 13. Ekspertyzy i opinie o rozwiązaniach technicznych, technologicznych, ekonomicznych, ekologicznych oraz organizacyjnych z zakresu gospodarki paliwowej i energetycznej