2005 rok:
Złoty medal Brussels Eureka 2005 na 54 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka za "Nowy materiał izolacyjny z wykorzystaniem włókien kwarcowych".

Złoty medal Brussels Eureka 2005 na 54 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka za "Układ do pomiaru częstotliwości z dokładnością 10-11 i czasem próbkowania 1 sekunda."

Brązowy medal Concours Lepine 2005 na 103 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine za "Technologię unieszkodliwiania wybranych typów zużytych baterii i akumulatorów."

2006 rok:
Złoty medal Brussels Eureka 2006 na 55 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka za "Autonomiczny system wyznaczania współrzędnych geocentrycznych (geograficznych) punktu P na bryle Ziemi (Autonomiczny system wyznaczania φ i λ)."

Złoty medal Brussels Eureka 2006 na 55 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka za "Nowe porowate materiały termoizolacyjne wytwarzane metodą zol-żelową".

Brązowy medal Concours Lepine 2006 na 104 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine za "Nowe materiały izolacyjne z wykorzystaniem włókien kwarcowych."

Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki za szczególna aktywność w promocji wynalazków za granicą.

Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki za projekt pod nazwą "Nowy materiał izolacyjny z wykorzystaniem włókien kwarcowych".

Dyplom Ministerstwa Edukacji i Nauki za projekt pod nazwą "Układ do pomiaru częstotliwości z dokładnością 10-11 i czasem próbkowania 1 sekunda".

List gratulacyjny od Ministra Edukacji i Nauki za opracowanie projektu "Technologia unieszkodliwiania wybranych typów zużytych baterii i akumulatorów".

2007 rok:
Złoty medal Brussels Eureka 2007 na 56 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Eureka za "Nową generację farb typu UIC".

Srebrny medal Concours Lepine 2007 na 105 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine za "Autonomiczny system wyznaczania współrzędnych geocentrycznych (geograficznych) punktu P na bryle Ziemi (Autonomiczny system wyznaczania φ i λ)."

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą "Autonomiczny system wyznaczania współrzędnych geocentrycznych (geograficznych) punktu P na bryle Ziemi (Autonomiczny system wyznaczania φ i λ)."

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą "Nowe porowate materiały termoizolacyjne wytwarzane metodą zol-żelową".

List gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie projektu "Lokalny system wytwarzania energii z przetworzonych odpadów komunalnych".

List gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie projektu "Nowe materiały izolacyjne z wykorzystaniem włókien kwarcowych".

2008 rok:
Brązowy medal Concours Lepine 2008 na 106 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine za "Recykling rozpuszczalników".

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą "Autonomiczny system wyznaczania współrzędnych geocentrycznych (geograficznych) punktu P na bryle Ziemi (Autonomiczny system wyznaczania φ i λ)."

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą "Nowa generacja farb typu UIC".

2009 rok:
Brązowy medal Concours Lepine 2009 na 107 Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine za "System zarządzania energią w społecznościach lokalnych".

Złoty medal Brussels Innova 2009 na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova za "Zbiornik do prowadzenia badań starzeniowych paliw i biopaliw z układem symulacji oddychania zbiornika".

Brązowy medal Brussels Innova 2009 na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik Brussels Innova za "Koncentratory słoneczne na bazie szkieł zol-żelowych współdomieszkowanych jonami metali przejściowych i ziem rzadkich".

List gratulacyjny od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za opracowanie projektu "Recykling rozpuszczalników".

Wynalazki:
Sposób i układ do pomiaru częstotliwości - zgłoszenie 15.11.2005 r. nr P378050.

Nowy, ceramiczny materiał termoizolacyjny oraz sposób jego wytwarzania - zgłoszenie 15.11.2005 r. nr P378049.

New ceramic thermal insulation material - zgłoszenie EP 06460041.4